Ana Sayfa
Bölüm
Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

MİSYON

 İnsan kaynakları yönetimi bölümünün misyonu, çalışma hayatına çok boyutlu bir yaklaşımla bilimsel bilgi üretimini ve eğitim faaliyetlerini yürüterek topluma yararlı bireyler yetiştirmektir.

VİZYON

İnsan kaynakları yönetimi bölümünün vizyonu,  çok disiplinli yaklaşımıyla Türkiye’de insan kaynakları alanında yaptığı araştırmalar ve verdiği eğitimle paydaşlarımızın tercih ettiği bölümlerden birisi olmak.


AMAÇ

İnsan Kaynakları Yönetimi programının amacı sosyal bilimlerle ilgili konularda ve çalışma ve çalıştırma kavramları hakkında tarihsel, sosyolojik, hukuksal ve psikolojik konularda akademik bilgi sahibi olan, insan kaynakları yönetimi bakış açısı ile bu kavramları yorumlayabilen, temel insan kaynakları yönetimi fonksiyonları yerine getirebilecek, çalışma ortamındaki sosyal ilişkileri ve bunların toplumsal ve bireysel etkilerini inceleyen,
bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek, uluslararası rekabet ve ulusal kalkınma için gerekli insan gücü politikalarını işletme düzeyinde ve ulusal düzeyde planlayabilme yetenek ve niteliklerine sahip mezunlar yetiştirmektir.

HEDEF

İnsan Kaynakları Yönetimi programı öğrencilerin kişisel, mesleki, yönetimsel ve sosyal sorumluluk becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Kişisel gelişim kapsamında sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin geliştirilmesi, en az bir yabancı dilin iyi düzeyde kullanılması, iletişim, bilgi teknolojileri ve araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunması sağlanacaktır.

Mesleki yeterlilikler göz önünde bulundurularak özel ve kamu kuruluşlarında insan kaynakları planlaması, çalışan ilişkileri yönetimi, mesleki sağlık ve güvenlik uygulamalarının gerçekleştirilmesi, eğitim planlaması, performans ve ücret yönetimi, kariyer planlaması, işe alım ve mülakat teknikleri ve yasal konular ile ilgili diğer insan kaynakları uygulamalarını gerçekleştirebilecek, bilgi teknolojilerini insan kaynakları yönetimi uygulamalarına aktarabilecek, kalite süreci yaklaşımını insan kaynakları süreçlerinde uygulayabilecek mezunlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Öğrencilerin yönetimsel becerileri geliştirilerek kendilerini ve diğer kişileri yönetebilme becerilerine sahip olması sağlanacaktır.

Öğrencilerin sosyal, akademik ve mesleki etik değerlerin farkında olmaları sağlanarak, çalışacakları kuruluşlarda bu değerleri uygulamaları beklenmektedir.

BÖLÜMÜMÜZÜN ÖĞRENME ÇIKTILARI

- İnsan Kaynakları Yönetimi ve diğer sosyal bilimler ile ilgili konularda akademik ve teorik bilgilere sahip olmak; Çalışma ve çalıştırma kavramları hakkında tarihsel, sosyolojik, hukuksal ve psikolojik konularda akademik bilgi sahibi olmak

- Eleştirel ve analitik düşünce becerisine sahip olmak

- İletişim ve bilgi teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak

- Araştırma süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak; ve uygulamalarını ödev, araştırma ve projelerde gerçekleştirmek

- İnsan Kaynakları Yönetimi ve diğer sosyal bilimler alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri beraber kullanabilme yeteneğini edinmek

- Temel iş kavramlarını İnsan Kaynakları Yönetimi bakış açısı ile yorumlayabilmek

- İnsan kaynakları planlaması, çalışma ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gerçekleştirilmesi, eğitim planlaması, performans ve ücret yönetimi, kariyer planlaması, işe alım ve mülakat teknikleri ve yasal konular gibi temel İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonlarını işletmelerde uygulamalarını yapabilmek

- Kurumsal gelişim, iç müşteri ve dış müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak kalite süreci yaklaşımını insan kaynakları süreçlerinde uygulayabilmek; gereken durumlarda sorumluluk alarak problemlerin çözümüne ve sürekli gelişime katkıda bulunmak, problem tanımlama, hedef belirleme, reorganizasyon ve değişiklik yönetimi becerileri ile süreçlerin mükemmelliğini sağlamak

- Kaynak ve varlıkları bütçe, finans ve yasal hükümleri göz önünde bulundurarak, proje ve operasyonları planlama, uygulama ve denetim yetkinlikleri ile yönetmek; Kendini ve diğer kişileri yönetebilme becerilerine sahip olmak

- Sonuç odaklı çalışma yaklaşımını sürekli öğrenim anlayışı ile birleştirerek zenginleştirmek

- Gelişmiş sözlü ve yazılı iletişim, fikir ve bilgileri etkili sunma becerisine sahip olmak

- Bir yabancı dili yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek seviyede bilmek

- Takım çalışması, empati kurma ve dinleme becerilerine değer vererek farklı kültür ve eğitim geçmişine sahip kişiler ile çalışabilmek

- Sosyal, akademik ve mesleki etik değerlerin farkında olmak

- Çalışanların ve toplumun gelişimini sağlamak için İnsan Kaynakları Yönetiminin ‘nasıl’, ‘niçin’ ve ‘nerede’ katkı ve destek sağlaması gerektirdiğine dair eleştirel teorik bakış açısına sahip olmak; bu edinimler kapsamında uygulama ve bitirme projelerini gerçekleştirmek, bu edinimleri çalışma hayatına aktarmak