Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 3
Yardımcı Doçent 6
Araştırma Görevlisi 4
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 318 129
2. Öğretim Öğrencisi 298 137
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 122 90
Toplam 738 356
Genel Toplam 1094