Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 3
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 4
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 318 123
2. Öğretim Öğrencisi 290 136
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 119 90
Toplam 727 349
Genel Toplam 1076