Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 6
Araştırma Görevlisi 4
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 313 130
2. Öğretim Öğrencisi 287 148
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 87 76
Toplam 687 354
Genel Toplam 1041