Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 6
Araştırma Görevlisi 4
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 250 107
2. Öğretim Öğrencisi 237 118
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 92 80
Toplam 579 305
Genel Toplam 884